ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Στοιχεία Διοργανώτριας εταιρίας

 

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία 24 MEDIA Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (εφεξής «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την Turkish Airlines Euroleague.

 1. Ονομασία, Περιγραφή, Διάρκεια και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 Κάθε ομάδα που θα λάβει μέρος στο παιχνίδι «Turkish Airlines Euroleague Escape Room» είτε χάσει είτε κερδίσει, συμμετέχει αυτόματα εντελώς δωρεάν στον παρόντα Διαγωνισμό.

Οι νικητές θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν κάθε ομάδα έτσι όπως θα προκύπτουν από τα ονόματα που συμπληρώνονται από την ομάδα στη φόρμα συμμετοχής τα οποία δεν μπορούν να είναι πάνω από έξι (6) σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού «Turkish Airlines Euroleague Escape Room»

Ο διαγωνισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα euroleague-escaperoom.sport24.gr, έχει διάρκεια από την στιγμή της δημοσίευσης ανακοίνωσής του, την 23.12.2016 μέχρι την 23.04.2017.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν στην σχετική έντυπη φόρμα τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL για τον δηλωμένο ως αρχηγό της ομάδας, όπως και τα ονοματεπώνυμα των υπολοίπων παικτών. Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό πραγματοποιούνται με την συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων στην έντυπη φόρμα του διαγωνισμού.

Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες συμμετοχής θα ενταχθούν στην λίστα που θα συγκεντρώσει όλους τους συμμετέχοντες για την ηλεκτρονική κλήρωση του διαγωνισμού για ανάδειξη των νικητών.

Η διαπίστωση για το εάν κερδίζει ο συμμετέχων είναι δυνατή μόνον κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας που αναφέρεται παραπάνω. Η κλήρωση θα είναι αυτοματοποιημένη και θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη στις 23.04.2017

 1. Το Έπαθλο

Η νικήτρια ομάδα του παρόντος διαγωνισμού κερδίζει τα παρακάτω:

Α) Εισιτήρια γηπέδου (ένα για κάθε παίκτη που δηλώθηκε ως συμμετέχων στο Turkish Airlines Euroleague Escape Room, μέχρι 6 στο σύνολο) για το Final Four της Turkish Airlines Euroleague της περιόδου 2016-2017 το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 19-21 Μαϊου 2017.

Β) Αεροπορικά Εισιτήρια  (ένα για κάθε παίκτη που δηλώθηκε ως συμμετέχων στο Turkish Airlines Euroleague Escape Room, μέχρι 6 στο σύνολο) για το Final Four της Turkish Airlines Euroleague της περιόδου 2016-2017 το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 19-21 Μαϊου 2017. Περιλαμβάνει μετάβαση στις 18 και επιστροφή στις 22 Μαΐου 2017.

Γ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο σε μέχρι τρία δίκλινα δωμάτια (ανάλογα με τους συμμετέχοντες στην ομάδα που έλαβε μέρος στο Turkish Airlines Euroleague Escape Room – δύο πρόσωπα ανά δωμάτιο) για το Final Four της Turkish Airlines Euroleague της περιόδου 2016-2017 το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 19-21 Μαϊου 2017.

Οι διοργανώτριες εταιρείες καλύπτουν μόνο τα παραπάνω αναφερόμενα έπαθλα. Οποιοδήποτε άλλο έξοδο, κόστος κλπ (π.χ. σίτιση, μετακίνηση κλπ) θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο έκαστο συμμετέχοντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που ματαιωθεί, αλλάξει ο τόπος  ή/και ημερομηνία διεξαγωγής, ή συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο μεταβάλει ουσιωδώς τους όρους διεξαγωγής της διοργάνωσης της Turkish Airlines Turkish Airlines Euroleague Final Four της περιόδου 2016 -2017 τότε αυτόματα παύει να ισχύει ο Διαγωνισμός και η Διοργανώτρια δεν υποχρεούται στην παράδοση του ως άνω επάθλου.

Η σύνθεση της ομάδας  αποδεικνύεται από τα ονόματα που δηλώθηκαν στην έντυπη φόρμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας, υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των μελών της ομάδας με άλλα πρόσωπα που θα υποδείξουν τα μέλη της νικήτριας ομάδας. Η δήλωση αντικατάστασης θα πρέπει να γίνει μέχρι 26 Απριλίου 2017 εγγράφως προς την 24 MEDIA Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,  Λ. Συγγρού 162-166 Καλλιθέα, 17671 ή στο escaperoom@sport24.gr.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής

Στην Κλήρωση λαμβάνει αυτόματα μέρος κάθε ομάδα που έλαβε μέρος στο παιχνίδι «Turkish Airlines Euroleague Escape Room» συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής που θα παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του παιχνιδιού. Κάθε ομάδα που ολοκληρώνει τον γρίφο με επιτυχία, κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να ξαναπαίξουν στο Turkish Airlines Euroleague Escape Room όσες φορές επιθυμούν, πληρώνοντας το αντίτιμο συμμετοχής και κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερες εισαγωγές στην κλήρωση για τον διαγωνισμό.

 1. Ενημέρωση Νικητών Διαγωνισμού

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο euroleague-escaperoom.sport24.gr ενώ επιπλέον η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους νικητές επικοινωνώντας τηλεφωνικά και στο Ε-Mail που έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους.  Κάθε τυχερός θα πρέπει να έχει αποδεχθεί το Έπαθλο και να έχει δηλώσει οποιαδήποτε μετατροπή στα άτομα που θα ταξιδέψουν, όπως και τα πλήρη στοιχεία τους (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και ό, τι άλλο τους ζητηθεί ως στοιχείο ταυτοποίησης για την αεροπορική εταιρεία, το ξενοδοχείο ή την είσοδό τους στο γήπεδο και την έκδοση των εισιτηρίων τους).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αυτόματα και δωρεάν όλες οι ομάδες που έλαβαν μέρος στο παιχνίδι “Turkish Airlines Euroleague Escape Room” και έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.  Κάθε ομάδα που ολοκληρώνει τον γρίφο με επιτυχία, κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή στον διαγωνισμό. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να ξαναπαίξουν στο Turkish Airlines Euroleague Escape Room όσες φορές επιθυμούν, πληρώνοντας το αντίτιμο συμμετοχής και κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερες εισαγωγές στην κλήρωση για τον διαγωνισμό.

Κατ΄ εξαίρεση, η συμμετοχή ανηλίκων στον διαγωνισμό επιτρέπεται αρκεί ο αρχηγός της ομάδας ή κάποιο μέλος της να είναι ενήλικος και κηδεμόνας όλων των ανηλίκων που συμμετέχουν στην ομάδα. Σε κάθε περίπτωση αν ομάδα που περιέχει ανηλίκους κερδίσει τον διαγωνισμό, τότε οπωσδήποτε για την απονομή και παραλαβή του Επάθλου χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων για την συμμετοχή και παραλαβή του Επάθλου για όλους τους ανήλικους τότε η ομάδα οφείλει υποχρεωτικά να αντικαταστήσει τα ανήλικα μέλη της  με ενήλικες άλλως όλη η ομάδα χάνει το Έπαθλο το οποίο θα απονέμεται στην επόμενη επιλαχούσα ομάδα η οποία θα πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η διοργανώτρια εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να καλύψει οποιοδήποτε κόστος η/και έξοδα που αφορούν την συνοδεία ανηλίκων (μετάβαση, επιστροφή, διαμονή, εισιτήρια αγώνων κλπ) στο Final Four της Turkish Airlines Euroleague της περιόδου 2016-2017 το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 19-21 Μαϊου 2017

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία του Διοργανωτή,  οι συγγενείς τους (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι αυτών. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Euroleague Ventures SA και της RED PULSE IKE καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών.

 1. Παράδοση Δώρων

Η ενημέρωση των νικητών για τις διαδικασίες παραλαβής του κάθε Δώρου θα γίνει με προσωπική ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις διαδικασίες και παροχές προς τους Συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας την σχετική ενημέρωση αυτών. Οι νικητές θα πρέπει επίσης να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με e-mail αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στην Διοργανώτρια, όταν ζητηθεί, καθώς και ότι χρειαστεί για να επικυρωθεί η ταυτοπροσωπία και να γίνει ομαλή η απόδοση του Επάθλου.

Η Διοργανώτρια θα φροντίσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των νικητών και δεν φέρει ευθύνη για όποια αδυναμία αυτών που ενδεχομένως παρουσιαστεί, με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η παράδοση του Επάθλου. Το Έπαθλο δεν εξαργυρώνεται, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του Επάθλου με κάτι άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η παραλαβή Επάθλου από τους νικητές θα οριστεί από την Διοργανώτρια κατόπιν επικοινωνίας με τον νικητή.

 1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα euroleague-escaperoom.sport24.gr. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο κάθε νικητής είναι εσφαλμένα, έχουν μεταβληθεί ή δεν είναι σωστή η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως. Αν η ομάδα που κληρώθηκε αδυνατεί να συμμετάσχει, το έπαθλο απονέμεται στην ομάδα που κληρώθηκε ως πρώτη επιλαχούσα. Η κλήρωση θα δώσει μέχρι πέντε επιλαχούσες ομάδες.

 1.  Αποδοχή του Επάθλου

Το Έπαθλο θα παραδίδεται με υποχρεωτική την επίδειξη εν ισχύ  αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο).  Οι νικητές πρέπει να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή του Επάθλου τους προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω.  Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση κάποιου εκ των νικητών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Επάθλου του.

 1. Ευθύνη Συμμετέχοντα 

Ο κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Εάν ο Συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Επίσης, με την επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6 του παρόντος, ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών, καθώς και να είναι κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, την οποία υποχρεούνται να υποδείξουν για την παραλαβή και αξιοποίηση των δώρων προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία.

 1. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή του Επάθλου.   Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 1.  Ευθύνη Χορηγού

Η Euroleague Ventures S.A δεν φέρει καμία ευθύνη για όλη την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού από την Διοργανώτρια, καθώς επίσης καθίσταται σαφές ότι δεν συμμετέχει ή εμπλέκεται πουθενά σε αυτήν, πέραν της χορηγίας των Εισιτηρίων Γηπέδου στους νικητές.

 1. Προβολή – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως π.χ. της κλήρωσης, της απονομής του Επάθλου, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση της εικόνας τους, καθώς και ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες τους, Videos κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του Δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.  Αντίστοιχα, κάθε συμμετέχων παρέχει δια του παρόντος τη ρητή συγκατάθεσή του όπως τα στοιχεία του, διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και για πιθανή μελλοντική ενημέρωση του σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα να διαγράψει οποτεδήποτε τα προσωπικά του στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσει και να τα επικαιροποιήσει επικοινωνώντας με  την Διοργανώτρια στο email escaperoom@sport24.gr ή τηλ 2103315060.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το Έπαθλο ή να ματαιώσει ή αναβάλλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο δικτυακό ιστότοπο euroleague-escaperoom.sport24.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 1. Αποδοχή των όρων. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.
Οι παρόντες και λοιποί όροι που διέπουν το διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη  συμβολαιογράφο Μαρία Τσαγγάρη, οδός  Αραχώβης αρ 23, Αθήνα Αττικής, ΤΚ 10680 τηλ 2107243072 απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.
Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στη Διοργανώτρια, στο e-mail της escaperoom@sport24.gr.